ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


19/06/2017 18:35
Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ


Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στο Λουξεμβούργο. Τη Σύνοδο των Υπουργών απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής από τους τομείς εκτός ηλεκτροπαραγωγής, οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την προστασία της φύσης.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων με θέμα τη μείωση εκπομπών από τομείς που δεν εμπίπτουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων, ο κ. Κουγιάλης στήριξε την πρόταση δημιουργίας αποθέματος ασφαλείας εκπομπών για τα κράτη μέλη χαμηλότερου εισοδήματος, ώστε να υποστηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες επίτευξης των στόχων τους.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρηση από τη Συμφωνία των Παρισίων, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι η Συμφωνία θέτει τη σωστή βάση για την επιδιωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών και ως εκ τούτου, δεν κρίνεται σκόπιμη οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευσή της. Επεσήμανε αντιθέτως, ότι η ΕΕ, μαζί με τα υπόλοιπα πολυάριθμα μέρη που έχουν συνυπογράψει τη Συμφωνία, πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή της χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις ως προς τους φιλόδοξους στόχους της. Παράλληλα, σημείωσε, θα πρέπει η ΕΕ να προβληματιστεί ως προς τον επιμερισμό της ευθύνης για τις εκπομπές από το κενό που αφήνει η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Επ’ ευκαιρίας της υιοθέτησης Συμπερασμάτων του Συμβουλίου με θέμα το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, ο κ. Κουγιάλης υπογράμμισε ότι απαιτούνται κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη προστασία της φύσης και για να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή των Οδηγιών της φύσης από όλα τα κράτη μέλη. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να γίνει προσπάθεια ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για προστασία της φύσης, ενώ ταυτόχρονα να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ξεχωριστού χρηματοδοτικού εργαλείου, αφιερωμένο και προσαρμοσμένο σε θέματα φύσης, έτσι ώστε να καλύψει ένα μέρος των πολύ μεγάλων αναγκών.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε, τέλος, θερμή συμπαράσταση προς τον λαό της Πορτογαλίας και τις οικογένειες των θυμάτων των πρόσφατων φονικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

______________

ΜΛ/ΣΧ

At the EU Agriculture Council, which was held on Monday, June 19, in Luxembourg, the Minister of Agriculture, Rural Development and Environment, Mr Nicos Kouyialis, restated the need for the strong commitment of the EU and its member states to the Paris Agreement and commitment to the process for its full implementation by all signatory parties, without renegotiation, compromises or losing sight of the agreement’s ambitious objectives.

In an exchange of views on cutting greenhouse gas emissions in sectors not covered by the emission trading system, Minister Kouyialis supported the proposal for the introduction of an emission security reserve for member states with lower income, in order to substantively support member states to encounter difficulties in achieving their goals.

During the Council, the EU Ministers adopted conclusions on the EU Action plan for nature, people and the economy. The aim of this plan is to improve and boost the implementation of the nature directives to their full potential and in order for this to be achieved, Minister Kouyialis pointed out the necessity on the one hand, of setting guidelines in order to achieve more effective nature protection and on the other hand, for the uniform application of the EU Directives on nature by all member states. He further added that efforts should be made in order to make the use of existing financial instruments for nature protection more efficient, whilst the possibility of creating a separate, tailored-made financial instrument for nature that will cover some of the very large needs should be taken under consideration.

Minister Kouyialis finally expressed warm support to the people of Portugal and the families of the victims of the recent deadly fires that struck the country.

--------------------
ML

Επιστροφή στην αρχή