ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Τι απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος Κύπριος πολίτης δημοσιογραφική ταυτότητα;
2. Πώς μπορεί κάποιος να εγγράψει εφημερίδα ή περιοδικό στην Κύπρο;
3. Πώς μπορεί να διαπιστευθεί ένας ξένος ανταποκριτής στην Κύπρο;
4. Πώς μπορώ να έχω επίσημη μετάφραση εγγράφου, πιστοποιητικού, απολυτηρίου εκπαιδευτικού ιδρύματος κτλ;
5. Πώς μπορώ να συμπεριληφθώ στον κατάλογο αποστολής εκδόσεών σας στο εξωτερικό;
6. Πού μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες για την Κύπρο (ιστορία, κυπριακό πρόβλημα, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα, Κύπρος-ΕΕ και άλλα);
7. Πού μπορώ να βρω εκδόσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών;
8. Πώς μπορώ να κινηματογραφήσω ή να φωτογραφήσω κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός;
9. Πού μπορώ να μελετήσω παλιά φύλλα εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται στην Κύπρο; Μπορώ να εξασφαλίσω φωτοτυπίες άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε αυτά;
10. Πού μπορώ να βρω ανακοινωθέντα του ΓΤΠ;
11. Το ΓΤΠ διαθέτει βιβλιοθήκη;
12. Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στην Κύπρο;
13. Ποιος είναι ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο;
14. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο για το περιεχόμενο άρθρου εφημερίδας ή ραδιοφωνικού / τηλεοπτικού προγράμματος ή διαφήμισης;


1. Τι απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος Κύπριος πολίτης δημοσιογραφική ταυτότητα;
Απάντηση σ'αυτό το ερώτημα θα βρείτε στη θεματική ενότητα ΜΜΕ / Δημοσιογραφική Ταυτότητα.
Αρχή Σελίδας

2. Πώς μπορεί κάποιος να εγγράψει εφημερίδα ή περιοδικό στην Κύπρο;
Απάντηση σ΄αυτό το ερώτημα μπορείτε να βρείτε στη θεματική ενότητα Αρχεία - Υπηρεσίες / Εγγραφή Εφημερίδων.
Αρχή Σελίδας

3. Πώς μπορεί να διαπιστευθεί ένας ξένος ανταποκριτής στην Κύπρο;
Για να διαπιστευθεί κάποιος ως ξένος ανταποκριτής στην Κύπρο, πρέπει να παρουσιαστεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών φέροντας μια επιστολή από τον δημοσιογραφικό οργανισμό στον οποίο εργάζεται, η οποία θα επιβεβαιώνει την απασχόλησή του ως ανταποκριτή του εν λόγω οργανισμού. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει το διαβατήριο ή/και την ταυτότητά του καθώς και τη δημοσιογραφική του ταυτότητα, αντίγραφα των οποίων θα κρατηθούν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστευσής του ως ξένου ανταποκριτή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Μετανάστευσης για να του παραχωρηθεί άδεια παραμονής.
Αρχή Σελίδας

4. Πώς μπορώ να έχω επίσημη μετάφραση εγγράφου, πιστοποιητικού, απολυτηρίου εκπαιδευτικού ιδρύματος κτλ;
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναλαμβάνει μεταφράσεις κειμένων σε 35 περίπου γλώσσες τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για Κυβερνητικά Τμήματα. Πληροφορίες σχετικά με μεταφράσεις θα βρείτε στη θεματική ενότητα Αρχεία - Υπηρεσίες / Πιστοποιημένες Μεταφράσεις.
Αρχή Σελίδας

5. Πώς μπορώ να συμπεριληφθώ στον κατάλογο αποστολής εκδόσεών σας στο εξωτερικό;
Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στον κατάλογο αποστολής εκδόσεών μας για οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εκδόσεις στέλλοντας, στο e-mail stkyriacou@pio.moi.gov.cy, το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση μαζί με το αίτημά σας: Η Κύπρος Μας (τετραμηνιαίο περιοδικό των αποδήμων), Cyprus Today τετραμηνιαίο περιοδικό πολιτιστικού περιεχομένου στα αγγλικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να λαμβάνετε τα πιο πάνω έντυπα καθώς και τα αγγλικά δελτία Cyprus Factsheet - Political Developments και Cyprus Factsheet - Economy σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) αποστέλλοντας στο e-mail foreign.press@hotmail.com την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Αρχή Σελίδας

6. Πού μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες για την Κύπρο (ιστορία, κυπριακό πρόβλημα, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα, Κύπρος-ΕΕ και άλλα);
Γενικές πληροφορίες για την Κύπρο μπορείτε να βρείτε στις επίσημες κυβερνητικές ιστοσελίδες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις διευθύνσεις των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στη θεματική ενότητα Συνδέσεις.
Αρχή Σελίδας

7. Πού μπορώ να βρω εκδόσεις του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών;
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διαθέτει αριθμό εκδόσεων στα ελληνικά, αγγλικά και άλλες γλώσσες. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τις σχετικές εκδόσεις αυτοπροσώπως από το κτήριο του ΓΤΠ στη Λευκωσία ή από τις διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα emails: anikolaidou@pio.moi.gov.cy , stkyriacou@pio.moi.gov.cy
Αρχή Σελίδας

8. Πώς μπορώ να κινηματογραφήσω ή να φωτογραφήσω κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός;
Η λήψη σκηνών ή φωτογραφιών κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Άμυνας. Για εξασφάλιση της πιο πάνω άδειας, πρέπει τα ενδιαφερόμενα τηλεοπτικά συνεργεία ή φωτογράφοι να επικοινωνήσουν τουλάχιστο 10 μέρες προηγουμένως με τον Κλάδο Ξένων ΜΜΕ του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (Τηλ. 22-801150, 22-801175, Φαξ. 22-666123, e-mail: amiltiadou@pio.moi.gov.cy ) παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπούν, το χώρο και χρόνο λήψης των σκηνών. Στη συνέχεια ο Κλάδος Ξένων ΜΜΕ διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Άμυνας για την παραχώρηση της άδειας.
Αρχή Σελίδας

9. Πού μπορώ να μελετήσω παλιά φύλλα εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται στην Κύπρο; Μπορώ να εξασφαλίσω φωτοτυπίες άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε αυτά;
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διαθέτει αρχεία ελληνόφωνων και αγγλόφωνων εφημερίδων που εκδίδονταν στην Κύπρο από την αρχή της βρετανικής αποικιοκρατίας το 1878 και στα οποία μπορούν να ανατρέξουν οι μελετητές. Διαθέτει επίσης αντίτυπα ορισμένων ελληνικών και ξένων εφημερίδων, καθώς και εφημερίδων / περιοδικών που εκδίδονται από ελληνικές ή ελληνοκυπριακές κοινότητες στο εξωτερικό. Τα αρχεία, τα οποία είναι προσβάσιμα στους μελετητές, είναι είτε σε ψηφιακή μορφή είτε σε μικροταινίες. Τα περιοδικά παρέχονται στους μελετητές στην κανονική τους μορφή. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις χρεώσεις για αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ, στη θεματική ενότητα ΑΡΧΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Αρχείο Τύπου.
Αρχή Σελίδας

10. Πού μπορώ να βρω ανακοινωθέντα του ΓΤΠ;
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διατηρεί αρχείο ανακοινωθέντων από την ίδρυσή του. Κατά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του ΓΤΠ, έχει ψηφιοποιηθεί ολόκληρο το αρχείο ανακοινωθέντων, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει το ΓΤΠ για τον σκοπό αυτό. Τα ανακοινωθέντα του τρέχοντος έτους μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα, στη θεματική ενότητα ΕΙΔΗΣΕΙΣ / Ανακοινωθέντα.
Αρχή Σελίδας

11. Το ΓΤΠ διαθέτει βιβλιοθήκη;
Το ΓΤΠ διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία περιέχει πάνω από 7.500 τόμους βιβλίων που αφορούν διάφορα θέματα της Κύπρου - ιστορία, πολιτική, οικονομία, πολιτισμός, κ.ά. Η βιβλιοθήκη περιέχει βιβλία κυρίως στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ υπάρχουν και βιβλία σε άλλες γλώσσες (π.χ. τουρκικά, γαλλικά, γερμανικά). Διαθέτει επίσης βιβλία για την Τουρκία, για τον Τύπο και γενικά για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις επικοινωνίες, καθώς και σημαντικό αριθμό διαφόρων περιοδικών. Η αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας για τις Κυπριακές Βιβλιοθήκες, αφού επιλέξετε τη Βιβλιοθήκη Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Τα βιβλία / περιοδικά δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να μελετηθούν επί τόπου στο κτήριο του ΓΤΠ (2ος όροφος). Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή Δευτέρες και Τρίτες κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 22801201 (Δευτέρα - Τρίτη).
Αρχή Σελίδας

12. Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στην Κύπρο;
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, η οποία καθιδρύθηκε από την Ένωση Συντακτών Κύπρου, τον Σύνδεσμο Εργοδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου και τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στις 21 Μαΐου 1997, έχει την ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και του χειρισμού παραπόνων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.
Αρχή Σελίδας

13. Ποιος είναι ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο;
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης είναι ανεξάρτητο όργανο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα του ελέγχου της ιδιωτικής και δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Είναι το ρυθμιστικό σώμα σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Αρχή Σελίδας

14. Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο για το περιεχόμενο άρθρου εφημερίδας ή ραδιοφωνικού / τηλεοπτικού προγράμματος ή διαφήμισης;
Αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο για το περιεχόμενο κάποιου ρεπορτάζ, άρθρου ή σχολίου εφημερίδας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στο email: deontologia@cytanet.com.cy . Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής και να υποβάλετε το παράπονό σας ηλεκτρονικά. Για παράπονα που αφορούν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα ή διαφημίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου όπου επίσης μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας ηλεκτρονικά.
Αρχή Σελίδας

Επιστροφή στην αρχή