ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Πηγές ΠληροφόρησηςΔίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης Εurope Direct
Το Europe Direct είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης που καλύπτει όλη την ΕΕ και παρέχει μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, καθώς και τοπικές υπηρεσίες πληροφόρησης σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Στην Κύπρο λειτουργούν τέσσερα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct (EDIC):
Europe Direct Λάρνακας
Europe Direct Λεμεσού
Europe Direct Πάφου
Europe Direct Λευκωσίας

Επίσης, λειτουργούν δύο Κέντρα Τεκμηρίωσης (EDC), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) και αποτελούν σημαντικό σημείο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο εντάσσεται στο δίκτυο των 28 Γραφείων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίδρυσε στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών με στόχο να παρέχει σωστή ενημέρωση στους πολίτες για την ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Europa
Ο επίσημος ιστότοπος της ΕΕ είναι διαθέσιμος σε 24 γλώσσες και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τη λειτουργία, τη νομοθεσία, τα κράτη μέλη και τις πολιτικές της ΕΕ.

«Η Ευρώπη σου»
Η δικτυακή πύλη που ονομάζεται «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως παρουσιάζονται πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Επιστροφή στην αρχή