ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Ιστοσελίδες Υπουργείων για Θέματα ΕΕ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μετανάστευση και Άσυλο
Ευρωπαϊκά Ταμεία
Ταμεία Αλληλεγγύης
Τομέας Δομικών Προϊόντων
Ευρωκώδικες


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ιστορική Αναδρομή
Θέματα Πολιτικής
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
Εθνική Στρατηγική για θέματα ΕΕΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – Οδηγίες/Κανονισμοί
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – Νέα / Ειδήσεις Ε.Ε.
Αποφάσεις ΔΕΚ που αφορούν στην εργατική νομοθεσία
Κοινωνικός Διάλογος στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Τμήμα Εργασίας
EURES Κύπρου
Euroguidance Κύπρου- Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης
Απόσπαση Εργαζομένων
Απασχόληση Ευρωπαίων Πολιτών - Συνθήκες Διαβίωσης και εργασίας
Απασχόληση Ευρωπαίων Πολιτών – Διαδικασία για Απασχόληση Ευρωπαίων Πολιτών
Απασχόληση Ευρωπαίων Πολιτών – Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα / Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έντυπα Αιτήσεων σχετικά με Ε.Ε.
Ενημερωτικοί Οδηγοί – Οι διατάξεις της Ε.Ε. για την Κοινωνική Ασφάλιση
Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην Ε.Ε.
Διμερείς Συμβάσεις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διεθνείς Σχέσεις
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΜΕΚΤ)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε
Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου
Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Πρόσληψης Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
Νέα Σύγχρονη Μαθητεία


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
Ευρωπαϊκά Δίκτυα
Εσωτερική αγορά (IMI)
Εθνικά Κέντρα SOLVIT
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
Υπηρεσία Εμπορίου, Κλάδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, Διμερών Σχέσεων και Δημοσίων Σχέσεων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ)
Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες
Συγχρηματοδότηση έργων από την ΕΕ
Αποχετευτικά Συστήματα

Τμήμα Αλιείας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

Τμήμα Γεωργίας
Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
Αγρόκυπρος

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τμήμα Δασών
Ευρωπαϊκή Ενωση και Δάση
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στις εργασίες Αποκατάστασης και στη Διαχείριση του Μεταλλείου Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας

Τμήμα Περιβάλλοντος
Natura 2000
Eco Label
Life +


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων - Εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
Τμήμα Δημοσίων Έργων - Χρηματοδότηση Έργων
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COASTANCE
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών


Ευρωπαϊκά Διαστημικά Προγράμματα (Galileo/EGNOS)

Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα GMES

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Κύπριος Πολίτης και Ε.Ε.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Δίκτυο Ευρυδίκη
Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-2014
Παγκόσμια Εκπαίδευση
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Erasmus +
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου - Νεολαία εν Δράσει


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Επιστροφή στην αρχή