ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Ορόσημα στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Κύπρου1η Ιουνίου 1973
Εφαρμόζεται η συμφωνία σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), με στόχο την εγκαθίδρυση μιας συμφωνίας τελωνειακής ένωσης Κύπρου – ΕΟΚ σε δύο φάσεις και σε μια περίοδο δέκα χρόνων. Η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας καθυστέρησε λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.


1η Ιανουαρίου 1988
Συμπληρώνεται η πρώτη φάση της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης και τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης.


4 Ιουλίου 1990
Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλλει αίτηση για πλήρη ένταξη στην ΕΕ, εκπροσωπώντας τον πληθυσμό ολόκληρου του νησιού.


30 Ιουνίου 1993
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωμοδότηση (avis) για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.


31 Μαρτίου 1998
Η ΕΕ αρχίζει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.


Δεκέμβριος 2002
Όλα τα κεφάλαια του ευρωπαϊκού κεκτημένου (acquis communautaire) στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θεωρούνται κλειστά και η πορεία εναρμόνισης της Κύπρου με την ΕΕ ολοκληρώνεται.


13 Δεκεμβρίου 2002
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αποφασίζει ότι η Κύπρος με άλλες εννέα χώρες θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.


9 Απριλίου 2003
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.


16 Απριλίου 2003
Η Κύπρος υπογράφει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Αθήνα. Τη Συνθήκη αυτή υπογράφουν άλλες εννέα χώρες από την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με ειδικό Πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη Προσχώρησης, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου αναστέλλεται σε εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις οποίες η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ασκεί πλήρη έλεγχο.


14 Ιουλίου 2003
Η ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου ολοκληρώνεται με την επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1η Μαΐου 2004
Η Κύπρος καθίσταται επίσημα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


30 Ιουνίου 2005
Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας επικυρώνει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.


13 Δεκεμβρίου 2007
Η Κύπρος με τα άλλα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ υπογράφει τη Συνθήκη της Λισαβόνας.


1η Ιανουαρίου 2008
Η Κύπρος υιοθετεί ως εθνικό της νόμισμα το ευρώ, το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.


3 Ιουλίου 2008
Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας επικυρώνει τη Συνθήκη της Λισαβόνας.


1η Ιουλίου 2012
Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. H Κυπριακή Προεδρία εντάσσεται στο πλαίσιο του Τρίο Προεδρίας Πολωνίας – Δανίας – Κύπρου.

Επιστροφή στην αρχή