ΓΤΠ - Διευθύντρια
Σόφη Μιχαηλίδου


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Οδός Απελλή
Τ.Τ. 1456, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22801380
E-mail: director@pio.moi.gov.cy

Επιστροφή στην αρχή