Κυπριακή Δημοκρατία    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


       ΕκτύπωσηΕκτύπωση       Κλείσιμο Κλείσιμο

Διαδικασίες και έντυπα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου / φροντιστηρίου και θερινού σχολείου