Ιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες / Τμήματα


Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού είναι η αρμόδια κυβερνητική αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Τι είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν
Ο όρος «ιατροτεχνολογικό προϊόν» καλύπτει όλα τα προϊόντα, εκτός από τα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται κατά την υγειονομική περίθαλψη για διάγνωση, πρόληψη παρακολούθηση θεραπείας ή ανακούφιση ασθένειας.
Το εύρος των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία των «ιατροτεχνολογικών προϊόντων» είναι τεράστιο, αφού καλύπτει φακούς επαφής, προφυλακτικά, βαλβίδες καρδίας, κρεβάτια νοσοκομείου, μηχανήματα αναζωογόνησης και ακτινοθεραπείας, χειρουργικά εργαλεία και σύριγγες, αναπηρικά τροχοκαθίσματα και πολλά άλλα.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι καταναλωτικά αγαθά και εμπίπτουν κάτω από την οδηγία νέας προσέγγισης. Η ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ρυθμίζεται από την ΕΕ μέσω μια σειράς από Κανονισμούς και Νομοθεσίες.

Ο ρόλος της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Ο ρόλος της Αρμόδιας Αρχής είναι να παρακολουθεί την αγορά και να φροντίζει για την προστασία των καταναλωτών και να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται επιθεωρώντας τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς, ελέγχοντας τα προϊόντα τους και λαμβάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες όταν εντοπιστούν μη συμμορφωμένα προϊόντα. Τέτοιου είδους ενέργειες περιλαμβάνουν ανάκληση μη συμμορφωμένων προϊόντων από τους καταναλωτές, απόσυρση προϊόντων από την αγορά, καταστροφή επικίνδυνων προϊόντων και επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων.
Επιπρόσθετα, οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές ενημερώνουν η μια την άλλη όταν λαμβάνονται ενέργειες για μη συμμορφωμένα προϊόντα. Γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μέσω του συστήματος Επαγρύπνησης. Αυτό επιτρέπει στις υπόλοιπες χώρες, να λαμβάνουν ανάλογα μέτρα ασφάλειας.
Τέλος, οι εθνικές Αρμόδιες Αρχές ερευνούν τα παράπονα των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια και προβλήματα προϊόντων.
Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις:
 


Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2023 02:11:07 PM
 
Back To Top