Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξυπηρέτηση κοινού

Σύνδεση / Παροχή Φρέσκου Αδιύλιστου και Ανακυκλωμένου νερού από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) για Άρδρευση

Σύνδεση τεμαχίου με Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) - ΕΝΤΥΠΟ 1
Σύντομη περιγραφή:Αίτηση για σύνδεση τεμαχίου με ΚΥΕ για παροχή φρέσκου αδιύλιστου για σκοπούς άρδευσης, βιομηχανίας ή κτηνοτροφίας
Κόστος:Εάν εγκριθεί η σύνδεση, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των €200 + ΦΠΑ και παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθεί μέσω της JCC
5€ για κάθε δεκάριο έκτασης γης που αρδεύεται όταν χρειάζεται τοποθέτηση φίλτρων
Νομοθεσία:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος - 79(Ι)/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παροχή φρέσκου αδιύλιστου νερού για άρδευση από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) - ΕΝΤΥΠΟ 101
Σύντομη περιγραφή:Ετήσια έγκριση παροχής φρέσκου αδιύλιστου νερού από ΚΥΕ για σκοπούς άρδευσης, βιομηχανίας, η κτηνοτροφίας
Κόστος:Εάν εγκριθεί η παροχή, η καταναλωθείσα ποσότητα χρεώνεται ανά διμηνία και παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθεί μέσω της JCC
Νομοθεσία:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος - 79(Ι)/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) - ΕΝΤΥΠΟ 101Α
Σύντομη περιγραφή:Ετήσια έγκριση παροχής ανακυκλωμένου νερού από ΚΥΕ, για σκοπούς άρδευσης
Κόστος:Εάν εγκριθεί η παροχή, η καταναλωθείσα ποσότητα χρεώνεται ανά διμηνία και παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθεί μέσω της JCC
Νομοθεσία:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος - 79(Ι)/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επανασύνδεση της παροχής νερού από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) - ΕΝΤΥΠΟ 3
Σύντομη περιγραφή:Έγκριση για επανασύνδεση παροχής νερού με ΚΥΕ για χρήση φρέσκου αδιύλιστου ή ανακυκλωμένου νερού, για σκοπούς άρδευσης, βιομηχανίας ή κτηνοτροφίας
Κόστος:€20 + ΦΠΑ και παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθεί μέσω της JCC
Νομοθεσία:Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος - 79(Ι)/2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικοινωνία με τα κατά τόπους Επαρχιακά ΓραφείαΤελευταία Ενημέρωση στις:

29/09/2023 12:55:39 PM

 


Back To Top