Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Yποβολή αίτησης παροχής νερού άρδευσης από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για το 2024


Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι όλοι οι καταναλωτές νερού άρδευσης από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση παροχής νερού για το 2024 με τη χρήση ειδικού εντύπου (Έντυπο 101 και 101Α), το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή από την ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/wdd.

Oι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29/02/2024 και θα απαντηθούν μετά την αξιολόγηση της υδατικής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι, οι ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν για το 2024 θα εξαρτηθούν απόλυτα από τις εισροές και τα αποθέματα νερού στα φράγματα μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024. Τονίζεται ωστόσο ότι, τα υφιστάμενα υδατικά αποθέματα είναι σαφώς δυσμενέστερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά και αναμένεται ότι, οι ποσότητες νερού που θα εγκριθούν το 2024 να είναι μειωμένες.

Προειδοποιούνται επίσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι νερό θα παραχωρείται μόνο σε όσους θα υποβάλουν αίτηση και θα τύχουν σχετικής έγκρισης, ενώ υπενθυμίζεται ότι η έγκριση νερού που παραχωρήθηκε για το 2023 ίσχυε μόνο μέχρι τις 31/12/2023.
Back To Top