Back To Top

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Αποστολή

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι υπεύθυνο για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη καθώς και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, στη βάση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας και στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής. Οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με βασικούς άξονες: τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις, την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων και τη διασφάλιση της ποιότητας και προστασίας των υδάτινων πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Τμήματος συνοψίζονται ως ακολούθως:

-Προγραμματισμός, μελέτη, εκτέλεση και λειτουργία υδατικών έργων, όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, έργα μεταφοράς νερού, αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα και διυλιστήρια νερού.
-Εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων αφαλατωμένου νερού, μέσω σχετικών συμβάσεων.
-Διαχείριση και παροχή νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα για τις διάφορες χρήσεις.
-Παρακολούθηση της υδατικής κατάστασης και του υδατικού ισοζυγίου και ετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατάστασης ξηρασίας.
-Υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων, με δράσεις που αφορούν τον προγραμματισμό και την κατασκευή συναφών έργων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.
-Εφαρμογή δράσεων για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών σωμάτων.
-Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιοτικής και της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
-Συλλογή και επεξεργασία υδρολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων δεδομένων, για τη μελέτη, τη συντήρηση και την ασφάλεια των αναπτυξιακών έργων και την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
-Εφαρμογή των προνοιών των περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας νόμων.
-Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού.
-Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ο τομέας αυτός ανατέθηκε στο ΤΑΥ από το 2016).

Το ημίξηρο κλίμα και η κλιματική αλλαγή με τη μείωση της βροχόπτωσης στην περιοχή της Κύπρου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού και του τουρισμού, έχουν σαν αποτέλεσμα η χώρα να ταλαιπωρείται με μόνιμη λειψυδρία, με τους περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΤΑΥ ενεργεί για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού κατάλληλης ποιότητας για τις ανάγκες των διαφόρων χρήσεων. Παράλληλα εφαρμόζει μέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης του νερού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την προστασία των υδατικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος.

Εκτός από την υλοποίηση και λειτουργία μεγάλων υδατικών έργων για αποθήκευση και αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών, το Τμήμα ενεργεί επίσης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του υδατικού ισοζυγίου με νερό που προέρχεται από μη συμβατικές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται χρήση αφαλατωμένου νερού ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό και επίσης προωθείται δυναμικά η ενίσχυση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης, το οποίο αποτελεί αξιόπιστη και σταθερή πηγή νερού, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Το 2016, οι ευθύνες και αρμοδιότητες του ΤΑΥ διευρύνονται στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αφού του ανατέθηκε ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου των επαρχιακών Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα θα προωθήσει την υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που αναφέρονται στην Εθνική «Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021».