Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα


Από τη δεκαετία του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επενδύσει τα μέγιστα στη δημιουργία υδατικών έργων για αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ξηρασίας και την εξασφάλιση των αναγκών σε νερό για τις διάφορες χρήσεις.

Η κλιματική αλλαγή και η μείωση της βροχόπτωσης στην περιοχή της Κύπρου τα τελευταία 50 χρόνια, έχει μειώσει σημαντικά τις επιφανειακές απορροές. Συγχρόνως, επήλθε σημαντική αύξηση των αναγκών σε νερό, αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της αύξησης του πληθυσμού (μόνιμους κατοίκους και εποχιακούς εργαζόμενους), της αύξησης του τουρισμού και της αναβάθμισης της γεωργικής δραστηριότητας. Η όλη κατάσταση οδήγησε το κράτος στην υλοποίηση σημαντικών υδατικών έργων, με σκοπό την κατακράτηση και αποθήκευση του νερού των ποταμών και την μεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων στις ωφελούμενες περιοχές, για σκοπούς υδατοπρομήθειας αλλά και για άρδευση. Πρόκειται για φράγματα, έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί, αντλιοστάσια κ.λπ.), διυλιστήρια πόσιμου νερού, δίκτυα άρδευσης, εμπλουτιστικά έργα, μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα διανομής ανακυκλωμένου νερού κ.α.

Τα μεγάλα έργα υδατικής ανάπτυξης λειτουργούν με βάση τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο, ως Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) κυρίως υπό την ευθύνη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης της υπαίθρου, την περίοδο 1975-1990, έχουν κατασκευαστεί μικρά τοπικά αρδευτικά δίκτυα και υδατοδεξαμενές που λειτουργούν με την ευθύνη των τοπικών αρδευτικών επιτροπών (Αρδευτικά Τμήματα).

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες και τη μείωση της εισροής στα φράγματα, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη χρήση αφαλατωμένου νερού, με την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων μέσω σχετικών συμβάσεων / συμφωνιών. Λίγο αργότερα, άρχισε η επαναχρησιμοποίηση του νερού που παράγεται από τις μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων. Το ανακυκλωμένο νερό είναι πλέον για την Κύπρο μια σημαντική αξιόπιστη πηγή νερού άρδευσης που εντάσσεται δυναμικά στο υδατικό ισοζύγιο, ικανοποιώντας σημαντικό ποσοστό των αναγκών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, παράλληλα με την δημιουργία των ΚΥΕ και την ένταξη μη συμβατικών πηγών νερού στο υδατικό ισοζύγιο, έχουν προωθηθεί και εφαρμόζονται σημαντικά μέτρα για διαχείριση της ζήτησης και για αποτελεσματική χρήση και εξοικονόμηση του νερού. Σημαντικά παραδείγματα είναι η χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης στη γεωργία (με πολύ ψηλό δείκτη απόδοσης) η καταμέτρηση της κατανάλωσης και η ογκομετρική χρέωση, η τιμολόγηση κατά αύξουσες κλίμακες στην ύδρευση, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για εξοικονόμηση νερού, η ετήσια κατανομή στις διάφορες χρήσεις με βάση τις διαθέσιμες ποσότητες κ.α.

Σήμερα, τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα είναι πλέον η κυριότερη πηγή νερού για ύδρευση και επίσης σημαντική πηγή νερού για άρδευση. Από αυτά διοχετεύεται νερό για ύδρευση στις περισσότερες Τοπικές Αρχές Υδατοπρομήθειας, οι οποίες το διανέμουν στους καταναλωτές της περιοχής τους. Εκτιμάται ότι περίπου 80% των αναγκών σε νερό ύδρευσης παγκύπρια ικανοποιείται από τα ΚΥΕ, Επίσης, από τα Κυβερνητικά αρδευτικά δίκτυα διανέμεται νερό για άρδευση στα τεμάχια που εντάσσονται στις ωφελούμενες περιοχές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα είναι τα ακόλουθα:Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Χάρτης με Κυβερνητικά Υδατικά Έργα_2021.pdfΝότιος Αγωγός, Γερμασόγεια-Πολεμίδια και Βασιλικός-Πεντάσχοινος
ΚΥΕ Πάφου
ΚΥΕ Χρυσοχούς
ΚΥΕ περιοχής Λευκωσίας (Ξυλιάτου, Βυζακιάς, Λυμπιών)
Κυβερνητικά Δίκτυα Διανομής Ανακυκλωμένου Νερού
Back To Top