Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κατάλογος Προσοντούχων Μηχανικών


O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες του σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (79(I)/2010) Νόμου και την Κ.Δ.Π. 64/2015 (Ασφάλεια Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για να καταρτίσει Κατάλογο Προσοντούχων Πολιτικών Μηχανικών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόσκληση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτηση.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Επικαιροποιημένος κατάλογος προσοντούχων Πολιτικών Μηχανικών - Μαιος 2023.pdf


Back To Top