Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Προγραμματισμός


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2017-2019 του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έθεσε τρείς Στόχους οι οποίοι συμβάλουν στην Αποστολή, Όραμα, Αξίες και Στρατηγικές Επιδιώξεις του Υπουργείου και του Τμήματος.ΣΤΟΧΟΣ 1 - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ 3 - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Back To Top