Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξοικονόμηση νερού


Αν και η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, εντούτοις το δικαίωμα αυτό το στερούνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ενώ οι ασθένειες από μολυσμένα νερά προκαλούν το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο.

Στην Κύπρο η ανάπτυξη των υδατικών πόρων από την ανεξαρτησία και μετά υπήρξε εντυπωσιακή αν συγκριθεί με άλλες χώρες του μεγέθους και του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας μας. Πειστική μαρτυρία της ανάπτυξης αυτής είναι η σύνδεση κάθε οικιστικής και βιομηχανικής μονάδας με καθαρό νερό που πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα 108 φράγματα και υδατοδεξαμενές με χωρητικότητα 332 εκατ. κυβ. μέτρων περίπου που κατασκευάστηκαν.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει αρχίσει από το 2007 σε προγραμματισμένη βάση, εκστρατεία διαφώτισης στα σχολεία με θέμα ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ. Επίσης δημιουργήθηκε θεματολογία «ΤΟ ΤΑΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» στον Διαδικτυακό τόπο του ΤΑΥ, όπου υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για την εξοικονόμηση του νερού στον τόπο μας. Στόχος είναι η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης από νεαρή ηλικία.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της υδατικής συνείδησης για αυτό έχει συμπεριλάβει στο Αναλυτικό πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που έχει εισαχθεί στη Δημοτική Εκπαίδευση ειδική θεματική ενότητα για το ΝΕΡΟ.

Η συνολική κυβερνητική πολιτική θα δώσει ικανοποιητικές λύσεις σ΄ όλες τις πτυχές του υδατικού προβλήματος. Το νερό, όμως, δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο. Η έλλειψη νερού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το νερό είναι ένα αγαθό που φαίνεται πως η φύση θα μας το δίνει όλο και σε λιγότερες ποσότητες, γι΄αυτό επιβάλλεται να το χρησιμοποιούμε σωστά και να περιορίσουμε τη σπατάλη του.

Προσοχή, λοιπόν, στη χρήση του νερού. Χρήση και όχι κατάχρηση.


ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Back To Top