Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Έντυπα


Μπορείτε να βρείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις του ΤΑΥ από το 1878 μέχρι σήμερα ΕΔΩΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/07/2020 - Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat25/10/2019 - Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/06/2016 - Γενικοί όροι-Tεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης από το ΤΑΥ, άλλα τμήματα και εργολάβους
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2014 - Ενιαίος Κώδικας καλής πρακτικής για τη διαχείριση και λειτουργιά των δικτύων Ύδρευσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26/02/2013 - Οδηγός για τη δημιουργία κήπων, με μικρές απαιτήσεις σε νερό
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat16/09/2011 - ΟΠΥ - Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2003 - Η Ανάπτυξη των Υδάτινων Πόρων της Κύπρου Ιστορική Αναδρομή
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1989 - Πενηνταετηρίδα 1939-1989 του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2009 - Φράγματα της Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/12/2001 - Φράγματα της Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1980 - Φράγματα της Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/1968 - Υδατοφράκτης Καλοπαναγιώτη
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/01/1974 - Φράγματα της Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1963 - Φράγματα της Κύπρου 1962-1963
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/03/1966 - Φράγματα της Κύπρου 1964-1965
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/11/2000 - Έργο Νότιου Αγωγού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1984 - Έργο Νότιου Αγωγού (δημοσιεύτηκε στην αγγλική γλώσσα)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/12/1989 - Τα πραγματικά γεγονότα για το Διαρίζο
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/09/1987 - Αρδευτικό Έργο Χρυσοχούς
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/06/1985 - Σχέδιο Βασιλικού Πεντάσχοινου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/01/1983 - Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/01/1977 - Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/05/1977 - Αρδευτικό Έργο Πάφου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/10/1982 - Αρδευτικό Έργο Πάφου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/10/1982 - Αρδευτικό Έργο Πάφου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2019 - Διυλιστήρια Νερού και Μονάδες Αφαλάτωσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat17/06/2017 - Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων Βιομηχανικών Αποβλήτων Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/10/2000 - Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2017 - Υδρομορφολογική Αποκατάσταση και αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης του ποταμού Πεντάσκοινου στα Λεύκαρα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/11/2002 - Χρήση και Εξοικονόμηση Νερού στήν Κύπρο
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2005 - Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1968 - Έκθεση δια τας πλημμύρας στη περιοχήν Κυθρέας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/1989 - Υδατική Ανάπτυξη στην Κύπρο από το 1878 - 1960
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat15/07/2022 - ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ_1969
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/12/1969 - ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Back To Top