Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ενημερωτικά Φυλλάδια


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat15/05/2024 - Γ΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat21/03/2022 - Υπόγεια νερά - κάνοντας το αόρατο ορατό
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/01/2019 - Αφίσα - Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Οικιακών Στέρεων Απορριμμάτων Επαρχίας Λεμεσού- Φάση Β’
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26/01/2011 - Αφίσα - Βιολογική παρακολούθηση ταμιευτήρων νερού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26/01/2011 - Αφίσα - Βιολογική παρακολούθηση ποταμών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2017 - Διαχείριση Στερεών Απόβλητων - Εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης οικιακών στερεών απορριμμάτων επαρχίας Λεμεσού- Φάση Β΄
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat05/06/2003 - Διυλιστήριο Νερού Ασπρόκρεμμου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18/04/2000 - Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου & Αγωγός Τερσεφάνου - Λευκωσίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat22/10/1994 - Διυλιστήριο Ύδατος Λεμεσού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat09/06/2011 - Εξοικονόμηση Νερού - "10 Απλοί τρόποι εξοικονόμησης νερού" σε 12 διαφορετικές γλώσσες
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat24/03/2010 - Εξοικονόμηση Νερού - "Απλοί τρόποι εξοινονόμησης πόσιμου νερού"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat10/12/2007 - Εξοικονόμηση Νερού - "Κάθε σταγόνα ΜΕΤΡΑ"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat10/12/2007 - Εξοικονόμηση Νερού - "Εξοικονομήστε ΝΕΡΟ"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat19/09/2005 - Εξοικονόμηση Νερού - "Εξοικονόμηση Νερού"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/10/2011 - Εξοικονόμηση Νερού - Οδηγίες προς τους γεωργούς για Εξοικονόμηση / Ορθολογική Χρήση Νερού Άρδευσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat19/09/2005 - Εξοικονόμηση Νερού - Ανακύκλωση Ημιακάθαρτου Νερού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat19/09/2005 - Ευρωμεσογειακό Σύστημα Πληροφοριών για το Νερό
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat09/10/2015 - "Κλείνουμε τους ΛΑΚΚΟΥΣ όχι τα μάτια"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat15/03/2007 - Φράγμα Ακακίου - Μαλούντας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat29/06/2000 - Φράγμα Αρμίνου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/11/2007 - Φράγμα Κανναβιού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat21/01/2013 - Φράγμα Σολέας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat12/11/1973 - Φράγμα Πολεμιδιών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat22/12/1998 - Φράγμα Κούρη
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat27/05/2002 - Φράγμα Ταμασσού
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/12/2016 - Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/10/2023 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (Φάση Β)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat22/11/2021 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Συμπλέγματος Σολέας (Φάση Β) - Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (Φάση Β)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat04/05/2012 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Ελληνικά
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20/06/2012 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Αγγλικά
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/05/2012 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Γαλλικά
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat12/07/2012 - Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Γερμανικά
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2017 - Υδρομορφολογική αποκατάσταση και αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης του ποταμού Πεντάσχοινου στα Λεύκαρα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat12/09/2012 - Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες - Ελάχιστες Απαιτήσεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26/01/2011 - Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων - Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2001 - Η χρήση της λάσπης των Βιολογικών Σταθμών στην γεωργία

Back To Top