Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εξυπηρέτηση κοινού


Οι πιο κάτω σύνδεσμοι αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του κοινού προσφέροντας του εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και αιτήσεις σχετικές με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΆδεια Έργου Υδροληψίας, Άδεια Υδροληψίας, Άδεια Έργου Συγκράτησης και Άδεια για Διατρητές
Άδεια Απόρριψης Βιομηχανικών Αποβλήτων στο σταθμό Βαθειάς Γωνιάς - Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και στο σταθμό στη περιοχή Βατί
Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης
Σύνδεση / Παροχή Φρέσκου Αδιύλιστου και Ανακυκλωμένου νερού από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) για Άρδρευση
Παροχή Δεδομένων και Πληροφοριών σχετικών με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
Παροχή Απόψεων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για Αδειοδοτήσεις Αναπτύξεων
Αιτήσεις για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα
Back To Top