Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Συνδέσεις


Κυπριακή Δημοκρατία - Δημόσια Υπηρεσία
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Γεωργία-Αλιεία, Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι, Αγρόκυπρος)
Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ)
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Πολλαπλή Συμμόρφωση
Δημόσιες Συμβάσεις
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement)
Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων
Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη Δημόσια Υπηρεσία

Άλλοι Οργανισμοί – Κύπρος
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Κύπρου (INSPISE)
Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστκής Κληρονομιάς ΤΕΠΑΚ
Δήλωση περί Απορρήτου
Your Europe - Ζωή και επιχειρήσεις στην ΕΕ
Europeana collections

Ευρώπη
WISE (Water Information System for Europe)
European Commission - Environment - Water

-Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ)
- Οδηγία για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ)
-Οδηγία για τα Αστικά Λύματα (91/271/ΕΟΚ)
-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
-Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
-Η ενιαία αγοράς της ΕΕ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Παγκόσμια
World Water Council
International Water Association
International Commission of Irrigation and Drainage (ICID)
International Commission on large dams (ICOLD)
World Health Organization

Προγράμματα και άλλα άλλες συναφείς δραστηριότητες
Everything About Water
World Water Day


Back To Top