Back To Top

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εισαγωγή


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης των Έργων για την υλοποίηση διαφόρων αποχετευτικών και υδατικών έργων καθώς και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων και έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν. Για την υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των προγραμμάτων και έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν εμπλέκονται και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα. Ως Ενδιάμεσος Φορέας για τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ενεργεί η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στην ιστοσελίδα των Ευρωπαικών Διαρθρωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020 (http://www.structuralfunds.org.cy)

Επίσης το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Έργου WΑΤΕRinCORE που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED.

Έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Έργα που συγχρηματοδοτούνται ή δύναται να συγχρηματοδοτηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.