Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες – Ελάχιστες απαιτήσεις


Στο πλαίσιο προσπαθειών του ΤΑΥ για βελτίωση τόσο της ποιότητας των υδρολογικών/υδραυλικών μελετών που υποβάλλονται για αξιολόγηση στο Τμήμα όσο και της διαδικασίας αξιολόγησης, η Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ετοιμασία υδρολογικών/ υδραυλικών μελετών. Οι εν λόγω απαιτήσεις παρουσιάζονται και σε σχετικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο του ΤΑΥ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες - Ελάχιστες Απαιτήσεις.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα.pdf


Back To Top