Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ναυταθλητισμός

Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Χρήση Ταμιευτήρων νερού για Ναυταθλητισμό) Κανονισμοί δημοσιεύτηκαν (τέθηκαν σε ισχύ) από τις 17/07/2020, προνοούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
iΆδεια χρήσης ταμιευτήρων πόσιμου νερού ή νερού άρδευσης, χορηγείται MONO σε αθλητικές ομοσπονδίες εγγεγραμμένες στο μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για διεξαγωγή ναυταθλημάτων με χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα πλωτά μέσα
ii Άδεια χρήσης ταμιευτήρων ανακυκλωμένου νερού, δυνατόν να χορηγείται και για διεξαγωγή ναυταθλημάτων με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα.
iiiΟι άδειες εκδίδονται από τον διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).
ivΟ διευθυντής του ΤΑΥ εξετάζει και εγκρίνει άδειες μόνο κατόπιν αίτησης από Ομοσπονδίες που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΟΑ.


Άδειες χρήσης ταμιευτήρων για ναυταθλητισμό
Νομοθεσία / Κανονισμοί
Μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας δραστηριοτήτων όπως ο ναυταθλητισμός
Back To Top