Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Οι διαγωνισμοί είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με την Ημερομηνία ΑνάθεσηςΑρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
ΤΑΥ 7/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ανοικτή Διαδικασία
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
23/10/2017

ΤΑΥ 3/2015
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
08/03/2016

ΤΑΥ 15/2015
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ»
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
28/01/2016

ΤΑΥ 14/2015
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ TO ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
02/10/2015

ΤΑΥ 10/2014
«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ....
ANOIKTH
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
18/05/2015

ΤΑΥ 12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ B
Συμφωνία Πλαίσιο (μίνι διαγωνισμός)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/01/2015

ΤΑΥ 11/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α
Συμφωνία Πλαίσιο (έβδομος μίνι διαγωνισμός)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/01/2015

ΤΑΥ 4/2014
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10/12/2014
Αρχείο

Back To Top