Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Λειψυδρία και Ξηρασία, στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, στην Λάρνακα


Στις 21 και 22 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, η 6η συνάντηση της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη Λειψυδρία και την Ξηρασία. Στη συνάντηση παρευρεθήκαν και προλόγισαν η Υπουργός και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καθώς επίσης συμμετείχε και η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και προσωπικό του ΤΑΥ.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανθεκτικότητα του νερού μέσω της κατανομής του νερού, της αύξησης των απαιτήσεων για το νερό και παρουσιάστηκαν ως καλές πρακτικές οι πολιτικές της Κύπρου για τη λειψυδρία και την ξηρασία. Μέσω των συζητήσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ επεκτείνουν τις προοπτικές τους και διευρύνουν τη σκέψη και την κατανόηση τους για τον εμπλουτισμό των συλλογικών στρατηγικών στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασία, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα για ένα βιώσιμο και ελπιδοφόρο μέλλον στην Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι πιέσεις του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού απαιτούν ένα ενιαίο μέτωπο για τη διαφύλαξη των ανεκτίμητων υδάτινων πόρων. Τα ζητήματα της λειψυδρίας και της ξηρασίας είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, όπου η λειψυδρία γίνεται σημαντικός περιορισμός για την οικονομική ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας για την Κυπριακή Κυβέρνηση, που αφιέρωσε προσπάθειες δεκαετιών για λύσεις και επενδύσεις σε δράσεις για την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων. Μέσω συμβατικών αλλά και μη συμβατικών πηγών νερού, όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, παράλληλα με τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης νερού, γίνεται προσπάθεια για την εξισορρόπηση της διαφοράς μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Στην Κύπρο, έχουμε μακρά ιστορία αντιμετώπισης της λειψυδρίας μέσω καινοτόμων στρατηγικών διαχείρισης και διατήρησης του νερού. Οι εμπειρίες μας, μας έχουν διδάξει τη σημασία της προσαρμογής, της ανθεκτικότητας και της ανάγκης για μια συλλογική προσέγγιση για την προστασία των υδάτινων πόρων μας για τις μελλοντικές γενιές.
Back To Top