Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Συμφωνία Συνεργασίας, μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Συμφωνία Συνεργασίας, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης Πανεπιστημιούπολης υπογράφτηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της Πανεπιστημιούπολης στην Αθαλάσσα ως το χωρικό πεδίο για τη διαμόρφωση ενός υποδειγματικού, αειφόρου μοντέλου διαχείρισης υδατικών πόρων. Ένας χώρος μελέτης που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες περιπτώσεις και τράπεζα καλών πρακτικών για έργα που άπτονται της διαχείρισης υδάτων στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις Πλημμύρες.

Βάσει των προνοιών του Μνημονίου, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την δημιουργία της Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με την αειφόρο διαχείριση των υδατικών του πόρων, είτε αυτά αφορούν όμβρια ύδατα, είτε το υδατικό σώμα του ποταμού Καλόγερου που διασχίζει την Πανεπιστημιούπολη και των υφιστάμενων αργακιών και λιμνών, είτε τα υπόγεια και γκρίζα νερά. Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα, ποιότητας νερού, στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, προστασίας και εξωραϊσμού των όχθεων και αποκατάστασης του φυσικού ποτάμιου και παρόχθιου οικοσυστήματος και ετοιμασία και παρακολούθηση ενός πλάνου αντιπλημμυρικής θωράκισης της Πανεπιστημιούπολης.Ανακοίνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.pdfΑνακοίνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.pdf
Back To Top